Pastoor Ten Brink

BRINK (Arnoldus Reinerus ten), geb. Nijkerk 13 Febr. 1816, overl. te Blaricum 1 April 1861. Hij werd priester gewijd in 1838 en in hetzelfde jaar benoemd tot assistent te Azewijn, daarna kapelaan te Herven en Aerdt, Arnhem (Walb.) van waar hij in 1840 als missionaris vertrok naar West-Indië, om op het Hollandsch gedeelte van het eiland St. Martin onder de Negers werkzaam te zijn. Zijne geschokte gezondheid noopte hem in 1853 naar het moederland terug te keeren. Nog in den loop van dat jaar werd hij pastoor te Loo (bij Duiven). Vandaar werd hij in Januari 1858 verplaatst naar Blaricum, waar hij pastoor bleef tot zijn dood. Hij maakte daar aanstonds plannen tot den bouw van een nieuwe kerk en pastorie, welke laatste hij alleen mocht voltooien.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.